Den Korte Avis | “Uledsaget flygtningebarn” angreb to kvindelige pædagoger og kom med beskidte bemærkninger – det slap han billigt fra

Retten i Horsens har i dag afsagt dom i en straffesag mod en 15 årig syrisk dreng.

 

Han kom til Danmark i 2015 som uledsaget flygtning og er det fortsat, idet hans forældre og søster er i Tyrkiet.

 

Han var tiltalt for vold og fornærmelig tiltale mod to kvindelige pædagoger på Integrationsstedet Melhedegård i Tørring tilbage i marts og maj måned i år, hvor han boede på daværende tidspunkt.

 

Tiltalte blev dømt for at have sagt “Jeg knepper dig” til den ene pædagog.

 

Og efter pædagogens forklaring blev han ligeledes dømt for at have sagt “Du skal stå klar med din røv, når jeg kommer hjem”.

 

Derudover var han tiltalt for vold mod den samme pædagog blot 10 minutter efter den første episode.

 

Læs også

Afghansk ægtepar gik til læge i Thisted – efter syv år kan de ikke dansk, og besøget gik helt galt med anklager mod lægen for vold


Tiltalen lød på, at have skubbet hende, at have truet med at slå hende og at have kastet vand efter hende.

 

Han blev dømt for at have skubbet og kastet vand.

 

Men han blev frifundet for truslerne om slag, da vidneudsagn var uklare.

 

Endelig blev han dømt for vold mod en anden kvindelig pædagog ved at have slået hende to gange med knyttet hånd, ligesom han blev dømt for at have truet hende med en spisebordsstol.

 

Men han skal ikke i fængsel og

 

Læs også

En mand bliver groft mishandlet af en stor flok drenge – men politisk korrekte myndigheder og medier vil ikke fortælle, hvem de er


Retten udmålte straffen til fængsel i 40 dage – MEN det blev gjort betinget, og han skal under tilsyn af kommunen.

 

Han skal altså ikke frihedsberøves. Og han bliver heller ikke udvist. Retten valgte at idømme den tiltalte en betinget udvisning med en prøvetid i to år.

 

Anklagemyndigheden havde under sagen nedlagt påstand om 50 dages ubetinget fængsel. Derudover nedlagde anklagemyndigheden påstand om ubetinget udvisning af tiltalte, særlig under hensyn til hans ringe tilknytning til Danmark og med baggrund i kriminalitetens karakter.

 

Læs den originale artikel her: Source link