Den Korte Avis | Afsløret på TV2: Somaliere på kønsopdelt café kræver ret til at leve efter islamisk lov uden dansk indblanding

”Jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor vi skal være så integrerede.”

 

Sådan sagde den 31-årige somaliske kvinde Hibo Abdulahi i et indslag på TV2 mandag aften. Det skete i en spændende reportage fra Vollsmose i Nyhederne kl. 19.

 

TV2-journalisten opsøger en gruppe somaliske kvinder, der sidder på en café i bydelen.

 

Cafeen er kønsopdelt. Mændene sidder i den forreste del af den, mens kvinderne er anbragt i et område bag køkkenet.

 

Hvorfor har man denne kønsadskillelse? Hibo Abdulahi svarer: ”Sådan er islamisk lov, kvinder og mænd sidder ikke sammen.”

 

”Må jeg sætte mig?”

Den mandlige journalist spørger, om han så ikke må være, hvor kvinderne sidder.

Læs også

Somalisk kvinde til mand i Greve: ”Giv et bidrag til nødlidende børn – ellers bliver du slået ihjel!”


 

Hibo Abdulahi ved selvfølgelig godt, at man ifølge dansk lov ikke kan forbyde ham at sætte sig.

 

Men i det somaliske parallelsamfund gælder en anden lov: Her sørger man for, at mænd og kvinder ikke sidder sammen. Eller som hun udtrykker det: ”Nej, teknisk set må du ikke komme her”.

 

Hibo Abdulahi gør det klart, at disse somaliere i videst muligt omfang ønsker at leve efter deres egen islamiske lov – uden dansk indblanding.

 

Som hun siger: ”Jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor vi skal være så integrerede.”

 

Parallelsamfund

Læs også

Næsten halvdelen af alle voldtægtsdømte sidste år var indvandrere – somalierne er den gruppe, der er blevet dømt for de flest voldtægter


Men for danskerne er det afgørende at bekæmpe parallelsamfund, der styres af islamisk lov – altså sharia.

 

Den slags skaber et dybt splittet samfund. Fælles værdier og sammenhængskraft afløses af fremmedgørelse og konflikter. Friheden knægtes, kvinderne undertrykkes, retsprincipper angribes.

 

De islamiske parallelsamfund findes i deres mest rendyrkede form i ghettoerne som for eksempel Vollsmose.

 

Men der trives nogle falske forestillinger her, som politikerne bidrager til:

 

Parallelsamfundene eksisterer ikke kun i de fysiske ghettoer. De eksisterer overalt, hvor ikke-vestlige indvandrere siger nej til dansk kultur og det danske samfund og ja til at give islamiske regler og hjemlandets kultur forrang.

 

Læs også

Somalier ville røve to mænd, men de tog kampen op – nu har de to fået en retssag på halsen

Så man får altså langt fra bugt med parallelsamfundene alene ved at ændre på ghettoerne og flytte nogle beboere.

 

Et eksempel: Deres parabolantenner flytter med og bidrager til, at de lever videre i hjemlandets kultur.

 

”Mænd står over kvinder”

Frihedskultur og sammenhængskraft i det danske samfund sikres først og fremmest af to ting:

 

En meget stram styring af, hvor mange ikke-vestlige, overvejende muslimske indvandrere, der slår sig ned i Danmark. Og konsekvent fastholdelse af danske regler og normer i det danske samfund.

 

Til det sidste hører i høj grad, at man siger nej til tilhyllede kvinder med plads ’bag køkkenet’, som det hedder i TV2’s reportage.

 

”Mænd står over kvinder,” hedder det Koranen. Men det skal ikke gælde i Danmark.

 

Martin Henriksen: ”Det stikker meget dybere”

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen indgik i TV2’s reportage fra Vollsmose.

 

Han fik tilråb fra nogle beboere, da han bevægede sig rundt i området – blandt andet: ”Fuck Dansk Folkeparti!”

 

Til Den Korte Avis siger Martin Henriksen:

 

”De lever deres liv, og vi lever vores liv. De har deres kultur, og vi har vores kultur. Det fungerer ganske enkelt ikke. Det er virkeligheden. ”

 

”Vi bliver nødt til at forstå, at det har en meget lille effekt, når regeringen og Socialdemokratiet taler om, at hvis bare vi spreder beboerne eller river nogle bygninger ned, så vil problemerne forsvinde. Det stikker meget dybere.”

 

For Martin Henriksen består den eneste langsigtede løsning i ”asylstop, hjemsendelser og kraftig reduktion af den muslimske indvandring”.

 

Nej til dansk kultur

Somaliske Hibo Abdulahi er sådan set enig i, at kultursammenstødene stikker meget dybere. Men hendes konklusion er den stik modsatte:

 

Man kan ikke forlange af somalierne, at de skal opgive deres kultur med kønsadskillelse og andet:

 

”Hvad er der galt med det (kønsadskillelse, red.)? ”Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi skal være så integrerede.”

 

Men langt de fleste danskere ser anderledes på den sag.

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-12-cafe-i-vollsmose-er-koensopdelt-maend-sidder-forrest-og-kvinder-bagerst

Læs mere – Klik her


0 Comments

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Kontakt os

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 Dengule.dk - Nyheder Ind & Udland

Log in with your credentials

Forgot your details?